Allmänna villkor

ALLMÄNT

1.1
Våra allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”du”) gör en beställning via galio.se, och där tillhörande sidor, (”webbplatsen”). Avtalet ingås mellan dig och Galio of Sweden AB, organisationsnummer 556962-6566 (”Galio of Sweden”). Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via webbplatsen.

1.2
Galio of Sweden reserverar sig för eventuella text eller bildfel på webbplatsen såsom felaktig produktbeskrivning, prisinformation eller lagertillgänglighet/leveransinformation. Galio of Sweden kan när som helst uppdatera och korrigera felaktig information. Om felaktigt pris har angetts i samband med beställning meddelar Galio of Sweden dig omgående och inväntar ditt godkännande innan beställning slutförs. Galio of Sweden ansvarar inte för text- och bildmaterial på webbplatsen som kommer från tredje part. 

1.3
Webbplatsen samt allt därtill relaterat material ägs av Galio of Sweden eller våra licensgivare. Varumärken, bilder, texter eller något annat material från webbplatsen får inte kopieras eller användas utan skriftligt meddelande från Galio of Sweden. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1
För att handla på vår webbplats måste du godkänna villkoren och accepterar att köpet innebär ett betalningsansvar. Leverans sker inom Sverige. Ett avtal om köp ingås först i samband med att du gjort en beställning och detta bekräftats av Galio of Sweden.KUNDUPPGIFTER

3.1
I samband med beställning sparas de personuppgifter du anger såsom namn, kontaktinformation och adress i syfte att kunna utföra våra åtagande enligt beställningen.

3.2
Sparade personuppgifter kan komma att användas för kontakt via telefon, e-post, brev och SMS i marknadsföringssyfte.

3.3
Sparade personuppgifter hanteras enligt datainspektionens riktlinjer. Du har när som helst rätt att begära utdrag eller ändring av registrerade uppgifter eller begära att dessa raderas. Detta gör du genom att skriftligen meddela Galio of Sweden.PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1
Vid beställning på webbplatsen gäller de priser som anges vid respektive produkt. Priserna anges i svenska kronor inklusive moms. 

4.2
De betalsätt som finns tillgängliga är Kort (visa, mastercard), Klarna Faktura/Delbetalning eller Swish. Alla våra betalsätt är avgiftsfria.

4.3
Galio of Sweden uppfyller kraven för PCI DDS, en säkerhetsstandard framtagen av bland annat Visa och MasterCard. Galio innehar även SSL-certifikat, på samtliga sidor där du som kund lämnar personuppgifter eller betalningsuppgifter.

4.4
Vid betalning via Galios faktura gäller 14 dagars betaltid. Vid utebliven betalning debiteras en förseningsavgift på 60 kr. Den uppdaterade fakturan skickas via post till den adress Du angivit vid beställning. Vid ytterligare försening makuleras din faktura och ordern avbryts och inga ytterligare avgifter tillkommer. 

4.5
I samarbete med Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi följande betalningsalternativ. Betalningen görs till Klarna:

Klarna Betala direkt: "Betala direkt" är en tjänst för direktbetalning som tillhör Sofort GmbH - ett företag i Klarna Group. Betala dina köp direkt med kort eller från ditt bankkonto. Om du betalar med Klarna direktbetalning kan du betala enkelt, snabbt och säkert via din internetbank – helt utan att registrera dig. Mer information och uppgifter om betalning via direktbetalning finns här.

Klarna Faktura: Köp från oss idag och betala inom 14 dagar. För att kunna använda betalningssätt faktura krävs att du har en god kreditvärdighet. I dessa fall överför vi dina uppgifter inom ramen för köpprocessen och hanteringen av köpeavtalet till Klarna i syfte att kontrollera din adress och din kreditvärdighet. Observera att betalning via faktura endast kan användas av privatpersoner. Klarnas allmänna villkor finns här.

Klarna Delbetalning: Med Klarnas finansieringstjänst kan du betala dina köp genom fasta eller flexibla månatliga avbetalningar till de villkor som anges när du genomför ditt köp. Klarna skickar varje månad en faktura och delbetalningarna förfaller i slutet av månaden. Mer information om delbetalning inklusive allmänna villkor finns här


4.6
Vi erbjuder Swish-betalning på Galio.se. Är du ansluten till Swish så har du möjlighet att genomföra betalningar som dras direkt från ditt bankkonto. Öppna Swish-appen på din mobila enhet och godkänn betalningen via ditt mobila Bank-ID för att slutföra köpet. Vid eventuell retur återbetalas pengarna till ditt bank- eller kreditkort.ÅNGERRÄTT

5.1
För att du ska känna dig trygg erbjuder Galio of Sweden dig 14 dagars full ångerrätt från den dag då du fått hem din beställning. Läs mer om distansavtalslagen. Detta gäller dock ej om du personifierat varan. Produkter med personligt tryck/broderi/print/gravyr, omfattas ej av ångerrätten enligt 2 kap 11§ 3p av Distans & hemköplagen. Se Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. 

5.2
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett meddelande till Galio of Swedens kundtjänst via hello@galio.se om detta. Ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet till oss. Du kan också skicka in konsumentverkets ångerblankett till oss via post som finns att ladda ned här. Skicka blanketten till "Galio of Sweden AB, Pirgatan 13, 374 35 Karlshamn".

5.3
I det fall varan skickas tillbaka till Galio of Sweden i väsentligt förändrat skick, har Galio of Sweden rätt att göra värdeminskningsavdrag upp till 100%. Som kund har Du dock rätt att prova varan för att ta reda på dess funktion och egenskaper.

5.3
Vid utnyttjande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Återbetalningen sker inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utnyttjande av ångerrätt lämnades till Galio of Sweden med samma betalningssätt som vid köpet och hela beloppet återbetalas, dock inte fraktavgifter. Varan ska skickas i retur till "Galio of Sweden AB, Pirgatan 13, 374 35 Karlshamn" inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utnyttjande av ångerrätt lämnades till Galio of Sweden. Varan ska skickas väl förpackad, i originalskick och i originalkartong. Galio of Sweden kan dröja med återbetalning om varan inte inkommit i retur, kan konsument bevisa att varan är återsänd genom att uppvisa kvitto sker återbetalning snarast utan onödigt dröjsmål.REKLAMATIONER

6.1
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Önskar du nyttja reklamationsrätten ska Galio of Swedens kundtjänst kontaktas så snart som ett fel upptäcks. 

6.2
Galio of Sweden står för returfrakten för godkända reklamationer.

6.3
När den reklamerade varan har returnerats och reklamationen godkänts kommer Galio of Sweden att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Galio of Sweden strävar efter att återbetalning sker inom 14 dagar från det att kunden meddelat ånger, men det kan ta längre tid beroende på varans art.

6.4
Galio of Sweden följer GDPR, och ser därför till att de uppgifter som du lämnat hos oss inte används i kränkande syfte.

6.5
Tvister ska i så stor utsträckning som möjligt lösas i samförstånd med Galio of Sweden kundtjänst. Vid eventuella tvister följer Galio of Sweden beslut från allmänna reklamationsnämnden.GARANTIER OCH MATERIAL

7.1
Studentmössor hos Galio of Sweden omfattas av garanti. Information om eventuell garanti och särskilda garantivillkor finns på webbsidan garantier. Som garantibevis gäller din orderbekräftelse.

7.2
Om Galio av tekniska eller marknadsmässiga skäl inte kan producera ett material äger Galio rätt att ersätta materialet med ett likvärdigt material som går att producera.TVISTER

8.1
Tvist gällande dessa villkor eller dess tillämpning ska avgöras i första hand av allmänna reklamationsnämnden eller i andra hand av svensk allmän domstol med tillämpande av svensk lagstiftning. Ni kan även vända er till EU-kommissionens onlineplattform (European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR)) för eventuell tvistlösning. Två månader anses som skälig tid att anmäla ett fel som upptäckts eller borde ha upptäckts.

ARN: http://www.arn.se/
www.arn.se
Box 174
101 23 Stockholm
EU ODR: http://ec.europa.eu/odr


FEL I DIN BESTÄLLNING

9.1
Om det finns fel hänförliga till de produkter du mottagit, vänligen informera oss om detta på hello@galio.se. Enligt Konsumentköplagen (1990: 932) har du rätt att reklamera fel hänförliga till en produkt inom tre (3) år från det datum du köpt produkten. Oaktat detta måste du informera oss om felet inom skälig tid från det att du har upptäckt felet. Om vi också bedömer att produkten är felaktig kommer vi reparera den eller ersätta den med en ny produkt. Om det rör sig om ett större fel (det vill säga ett fel som inte är ringa) kommer vi att återbetala ett belopp som motsvarar värdet på produkten till dig.


KONTAKT

Kontakta oss gärna om du har frågor om dina rättigheter eller om du har andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter på hello@galio.se