Integritetspolicy

GALIO OF SWEDENS ARBETE MED SÄKERHET

Att skydda våra användares säkerhet och integritet är en av våra mest fundamentala uppgifter. Därför arbetar vi löpande och metodiskt med dataskydd och säkerhet.

Nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar för att säkra dina personuppgifter: 

 • Galio of Sweden.se är byggd utefter de senaste industristandarderna när det gäller lagring, behandling och kommunikation av känslig information, så som personuppgifter och lösenord. Till exempel används SSL/TLS och envägshash-algoritmer.

 • Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

 • All data lagras inom Sverige med viss tillfällig hantering inom EU/EES. All data finns säkerhetskoperiad på flera olika platser.

 • Vi har policyer och säkerhetsrutiner för bland annat: Incidenthantering, riskanalys, mjukvaruppdateringar, mjukvaruutveckling samt upplärning och utbildning.

 • Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

 • Galio of Swedens medarbetare är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

TRYGG OCH SÄKER HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vi på Galio värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OM DIG?

För att vi ska kunna erbjuda dig en bättre köpupplevelse, med bra erbjudanden som är intressanta för dig, behöver vi samla in viss personlig information. Du kan komma att direkt, eller indirekt, behöva lämna information om dig själv på olika sätt. Exempel på när är:

 • När du handlar på galio.se
 • När du kontaktar oss eller besöker vår webbplats

När du handlar på Galio of Sweden.se behöver vi veta vem du är och vart du vill att dina varor ska levereras. Informationen används inte bara för att hjälpa dig att slutföra ditt köp och för att hantera din beställning, utan också för att förebygga bedrägeri och uppfylla juridiska krav. Galio of Sweden säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet.

HUR HANTERAR VI DIN INFORMATION?

Vi på Galio of Sweden värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du är medveten om hur vi hanterar dina personliga uppgifter. Det finns olika scenarion där vi behöver hantera din personliga information. Exempel på dessa är:

 • Vi kan behöva bekräfta din identitet innan vi godkänner ett köp
 • Vi kan behöva utföra en kreditbedömning beroende på vilket betalsätt du väljer

När du handlar på galio.se behöver vi säkerställa att köpet är riktigt och att det verkligen är du som handlar. Beroende på vilket betalsätt du väljer kan vi behöva utföra en kreditbedömning. Beroende på den tekniska konfigurationen mellan Galio of Sweden och leverantörer, kan vi komma att behöva dela en del av den data som samlats in av oss till leverantörer. Det kan exempelvis vara så enkelt som att ge leverantören din adress så att de vet vart dina varor ska skickas.

HANTERING OCH LAGRING

-När du handlar på galio.se behöver vi veta vem du är och vart du vill att dina varor ska levereras

-Vi lagrar och hanterar uppgifter om namn, adress, personnummer för att kunna leverera beställda produkter och skapa en bättre köpupplevelse. Personnumret är viktigt för att veta att “du är du".

-Vi använder uppgifter om e-post och mobilnummer för att kunna skicka ut information om erbjudanden, tips och nyheter med mer.

-Vi använder informationen om dina köp för att kunna ge dig anpassade erbjudande.


-Vi ger INTE dina uppgifter vidare, utom till de våra underleverantörer som är personuppgiftsbiträden ex när det är nödvändigt för att kunna levererar ditt köp hem till dig.

DIN RÄTT TILL DINA UPPGIFTER

-Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter.

-Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer, och få uppgifter borttagna från våra system undantaget information som berör en faktura.

-Du kan när som helst avsluta hos oss och be att dina personuppgifter tas bort.

GALIO OF SWEDENS DATASKYDDSPOLICY

Galio of Sweden värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Galio of Sweden samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på hello@galio.se.

Genom att använda Galio of Sweden´s webbplats, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Galio of Sweden använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig bättre köpupplevelse med våra tjänster, såsom våra leverans- och betalningsalternativ behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Information som du ger till oss.
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du bekräftar ett köp på vår webbplats galio.se, när du väljer att betala med ett av Galio of Sweden´s betalningsalternativ, kontaktar oss eller någon annan av Galio of Sweden´s tjänster där du lämnar personuppgifter.

Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc

Information vi samlar in om dig.
När du använder våra tjänster (såsom när du bekräftar ett köp på webbplatsen galio.se, väljer att betala med ett av Galio of Sweden´s betalningsalternativ kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc
 • Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt
 • Historisk information - dina köp, betalnings- och kredithistorik
 • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
 • Geografisk information - din geografiska placering

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.'

 

VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Galio of Swedens tjänster. Galio of Sweden behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

Automatiserat beslutsfattande

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

Ja

För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig  och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

Ja

För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

Ja

För kundanalys, administrera Galio of Swedens tjänster och för Galio of Swedens interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen

Ja

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

Ja

För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen

Ja

För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra köpupplevelsen, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.

Andra berättigade intressen

Nej


Kommunicera med dig.

Galio of Sweden kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Galio of Sweden´s kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till hello@galio.se.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DIN INFORMATION MED?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom Galio of Swedenkoncernen. Galio of Sweden kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av Galio of Sweden´s betalningsmetoder, samt för att bekräfta din identitet och adress.

Övriga. Logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor.

Vi vidarebefordrar information om dina personuppgifter till följande mottagare:

- När du besöker vår webbplats och accepterar delning av dina personuppgifter, delar vi dem med Google, som tillhandahåller en analysfunktion för vår webbplats, samt företag som tillhandahåller marknadsföringstjänster som Google (inklusive YouTube), Snapchat, Facebook (inklusive Instagram) och/eller TikTok.

- När du integrerar med oss eller besöker vårt sociala mediekonto behandlar sociala medieplattformen dina personuppgifter som en användare av plattformen.

- Vi delar också dina personuppgifter med tredje parter som hjälper oss att administrera vår marknadsföring och våra IT-leverantörer endast om det är nödvändigt för att genomföra avtal med oss.

- Om du gör ett köp kommer Klarna hantera dina personuppgifter för att behandla din betalning och informera dig om deras personuppgiftsbehandling.

- Vid leverans av din produkt hanterar det ansvariga företaget dina personuppgifter för att leverera produkten.

- Om du prenumererar på våra nyhetsbrev eller ger oss omdömen om produktköp delar vi dina personuppgifter med de företag som hjälper oss att administrera dessa.

Vad vi INTE kommer att göra med din data
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Har du frågor om hur vi delar dina personuppgifter? Kontakta oss på hello@galio.se om du vill ha mer information om vilka mottagare som får tillgång till dina personuppgifter.

VAR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom Galio of Swedenkoncernen eller av annan leverantör eller underleverantör. Då Galio of Sweden är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Galio of Sweden att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

DINA RÄTTIGHETER TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING

Enligt dataskyddsförordningen har registrerade vissa rättigheter i förhållande till sina personuppgifter. Detta innebär att en registrerad har rätt att:

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära
 • Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv
 • Rätt till begränsning. Du har rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör informerar vi dig om detta.
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data, t.ex. fakturaunderlag. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning
 • Invända mot behandling av personuppgifter (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring).
 • Återkalla sitt samtycke.
 • Invända mot automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering).


KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt, även efter att du har meddelat oss om detta, har du alltid rätt att lämna in ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Mer information om våra skyldigheter och dina rättigheter finns på www.imy.se.


Du kan kontakta myndigheten via e-post på: imy@imy.se.

 

HUR ÄR DET MED COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd onlineupplevelse. Läs mer om vår cookiepolicy här.


KONTAKT 

Kontakta oss gärna om du har frågor om dina rättigheter eller om du har andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter på hello@galio.se